Recent Posts by admin

Rodzaje pomp ciepła

W obiegu pomp ciepła można się spotkać z pojęciami dolnego i górnego źródła ciepła. Pierwsze z nich- niskotemperaturowe, dotyczy źródła z jakiego energia cieplna jest pobierana, natomiast drugie- wysokotemperaturowe, do jakiego energia jest przekazywana. Dolnym źródłem ogrzewania może stad się woda, powietrze bądź grunt. Ze względu na nie, pompy ciepła można podzielić na trzy rodzaje,…
Czytaj więcej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.