Geotechnika

1.Wiercenia geologiczne, geotechniczneSAMSUNG

 

Wiercenia geotechniczne wykonuje się w miejscu planowanej inwestycji w formie mało-średnicowych otworów badawczych w celu określenia budowy podłoża gruntowego.

Kolejnym etapem prac jest analiza gruntu oraz wyznaczenie ich przestrzennego zalegania. Parametry geotechniczne prób zostają określone podczas robót terenowych oraz ewentualnie badań w laboratorium. Dodatkowo podczas wykonania odwiertów uzyskujemy informacje na temat poziomu wód gruntowych, a także miąższości warstw wodonośnych.

Wiercenia geotechniczne mogą być wykonywane systemem mechanicznym lub ręcznym w zależności od głębokości odwiertu, budowy geologicznej podłoża oraz dostępności miejsca, w którym wykonuje się odwierty.

Ceny od 30zł za metr wiercenia.

2.Badania zagęszczenia gruntu (sonda, VSS)

Usługa badania zagęszczenia gruntu jest kierowana do firm budowlanych a także osób prywatnych w celu określenia stanu zagęszczenia gruntu.

Sposób wykonania kontroli zagęszczenia dobiera się do konkretnych wymogów projektowych. Badania wykorzystywane w takich inwestycjach jak nasypy drogowe oraz kolejowe, podłoża drogowe, podsypki pod rampy, chodniki, fundamenty.