Blog

Rodzaje pomp ciepła

W obiegu pomp ciepła można się spotkać z pojęciami dolnego i górnego źródła ciepła. Pierwsze z nich- niskotemperaturowe, dotyczy źródła z jakiego energia cieplna jest pobierana, natomiast drugie- wysokotemperaturowe, do jakiego energia jest przekazywana. Dolnym źródłem ogrzewania może stad się woda, powietrze bądź grunt. Ze względu na nie, pompy ciepła można podzielić na trzy rodzaje,…
Czytaj więcej