Jak znaleźć wodę na działce?

jak znaleźć wodę na działceNie wszystkie samorządy w naszym kraju stad na budowę sieci wodociągowej pokrywającej cały obszar nadający się do budowy domów mieszkalnych, czy innych inwestycji, dla których konieczny jest stały dostęp do wody. Dlatego też często dochodzi do sytuacji, kiedy konieczne jest wybudowanie własnego ujęcia. Czasami warto też zainwestować w studnię nawet wtedy, kiedy mamy dostęp do wodociągu. Można w ten sposób zmniejszyć nasze rachunki. Woda, jaką czerpie się ze studni pochodzi z tak zwanych warstw wodonośnych. Nieodpowiedni układ warstw wodonośnych może sprawić, że budowa naszej studni okaże się nieopłacalna, lub nawet niemożliwa pod względem technicznym. Dlatego przed decyzją o wierceniach najlepiej wcześniej porozmawiać z sąsiadami i wypytać ich o stan wody w ich studniach (głębokość studni, wahania poziomu wody itp.).

Do poszukiwano pokładów wody oprócz tradycyjnych próbnych odwiertów, w ostatnim czasie zaczęto wykorzystywać tak zaawansowane technicznie metody jak sondowanie elektrooporowe oraz metodę potencjałową. Metoda elektrooporowa opiera się na odmiennej oporności poszczególnych warstw gruntu w zależności od ich nasycenia wodą. Wyniki pomiarów może jednak zakłócić obecność w pobliżu instalacji podziemnych, elementów metalowych, czy linii kolejowych.

Metoda potencjałowa polega na pomiarach naturalnych różnic potencjałów w gruncie, a stosowana jest w głównej mierze na górskich zboczach. Próbne wiercenia nie są zbyt popularne wśród indywidualnych inwestorów ze względu na dość duże koszty. Znacznie częściej korzystają oni z pomocy różdżkarzy, którzy opierają się na zakłóceniach radiestezyjnych. Zakłócenia te występują w gruncie na styku odmiennych struktur, czyli na przykład przy obecności pokładu wody. Analogiczna sytuacja będzie też miała miejsce w wypadku uskoków geologicznych i podziemnych instalacji. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, kiedy pod naszą działką występuje rozległa, równomiernie umiejscowiona warstwa wodonośna, wówczas różdżka może na nią nie zareagować. Interpretacja zachowania różdżki jest niezwykle skomplikowana i najczęściej nie nadaje się do poszukiwania wody na potrzeby studzien wierconych. Jeśli nasza działka leży na obszarze, dla którego została sporządzona dokumentacja geologiczna, warto skorzystać również z tego typu pomocy w znalezieniu wody.

Comments are closed.